Polityka Prywatności

1. Polityka Prywatności sklepu internetowego www.pelletpoznan.com.pl /zwanego dalej „Sklepem
Internetowym”/ określa zasady przetwarzania danych osobowych, jakie pozyskiwane są za jego
pośrednictwem.
2. Administratorem danych i właścicielem sklepu internetowego jest Nigrum Aleksander Frankiewicz
Osiedle Polan 52/7, 61–253 Poznań NIP 7822174273, Regon: 301396539 zwany dalej PelletPoznan.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, zwanych RODO.
4. Sklep Internetowy szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo powierzonych danych. W tym
celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji /SSL/. Dane osobowe są traktowane
jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
Rodzaj przetwarzanych danych
1. Dane zbierane automatycznie.
Podczas Twojej wizyty na naszym Sklepie Internetowym, zbierane są dane dotyczące wizyty np. Twój
adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwa systemu operacyjnego, klikane linki itp. Służą one dla celów
statystycznych i poprawiania funkcjonalności.
2. W naszym Sklepie Internetowym są zbierane dane w celu realizacji umowy sprzedaży. Podstawa
prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży /art. 6 ust. 1 lit. b RODO/
I. Dane podawane podczas składania zamówienia:
a. imię, nazwisko,
b. dane adresowe: ulica i numer domu/ mieszkania, kod pocztowy i miejscowość
c. numer telefonu
d. adres e-mail
W przypadku Przedsiębiorcy prosimy o podanie danych firmy i numeru NIP.
Wykorzystanie Twoich danych osobowych
1. Dane zbierane automatycznie o każdym użytkowniku, w tym dane nawigacyjne, mogą być użyte do
analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej i służą poprawie funkcjonalności usług
świadczonych drogą elektroniczną. Podstawę prawną stanowi uzasadniony interes /art. 6 ust. 1 lit. f
RODO/.
2. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się
do naszego systemu.
3. Dane zbierane podczas składania zamówienia są wymagane i wykorzystywane w celu realizacji
zamówienia oraz wystawienia faktury VAT.
4. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane
wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
Udostępnianie Twoich danych osobowych
1. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać
udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Będą udostępniane innym podmiotom, o ile będzie to konieczne do wykonania umowy.
3. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, dane osobowe Klienta przekazywane są
dostawcom usług hostingu, usług księgowych, z których korzysta sklep internetowy. Dostawcy podlegają
poleceniom PelletPoznan lub samodzielnie ustalają swoje cele i sposoby przetwarzania danych.

4. Dane osobowe podawane podczas składania zamówienia, przetwarzają dostawcy wyłącznie
upoważnieni przez nas, z którymi ściśle współpracujemy, w szczególności podmioty dostarczające
zamówione produkty:
a. firmy kurierskie
oraz dostawcy, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i samodzielnie ustalają cele oraz sposoby
wykorzystywania danych osobowych. Dotyczy to podmiotów świadczących usługi bankowe oraz usługi
płatności elektronicznych:
a. Dotpay, Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wielicka 72
5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody
tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe
albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
6. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje
dane organom wymiaru sprawiedliwości.
7. Na żądanie PelletPoznan udostępni dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w
szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.
8. Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych
udostępnianej przez Google, Inc. /“Google”/. Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych
umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki
użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez
użytkownika /włącznie z jego adresem IP/ będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią
na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia
raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z
ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te
informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w
przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu
IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
9. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych
przepisów prawa.
Prawo do usunięcia i zmiany danych osobowych
1. W każdej chwili korzystania ze strony masz wgląd i prawo zmiany lub usunięcia wszystkich danych
osobowych, które pozostawiłeś podczas korzystania ze strony ze skutkiem natychmiastowym.
2. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie
dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod
adresem e-mail: biuro.nigrum@gmail.com
Prawo dostępu do danych
Klient ma prawo do dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopi.
Prawo do sprostowania danych
Klient ma prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych, niekompletnych danych.
Zabezpieczenie Twoich danych
Twoje dane przechowywane są w bazie danych, która jest zabezpieczona przed wglądem osób trzecich.
Jak długo przechowujemy Twoje dane
Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu dla
celów realizowania obowiązków nałożonych przez prawo, a w szczególności:
a. podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych
b. realizacji roszczeń związanych z wykonywaniem umowy
maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Linki do innych stron
Strona www.pelletpoznan.com.pl może zawierać linki innych stron, które są poza jej kontrolą.
Nie może ponosić odpowiedzialności za naruszanie integralności, ani za treści tych stron. Linki są
zamieszczane w celu ułatwienia odnalezienia szerszej informacji związanej z konkretnym produktem czy
dziedziną.
Wykorzystanie ciasteczek /cookies/
Cookies, czyli „ciasteczka”, to niewielkie pliki tekstowe, które serwisy internetowe instalują na urządzeniach
używanych do surfowania po internecie. Zapisane cookies po późniejszym odczytaniu z urządzenia klienta
umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie stron www, personalizowanie wyświetlanych treści, logowanie,
wybór języka itp.
Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne

Są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej
przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies
sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Twojego urządzenia,
b. Cookies trwałe
Są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji
danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego
urządzenia.
Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć się np. na
stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies.
W naszym serwisie własne i zewnętrzne ciasteczka służą do:
a. przechowywania informacji o użytkowniku wymagane podczas rejestracji, logowania, wysyłania
zamówienia, wysyłania zapytania przez formularz kontaktowy, korzystania z serwisu jako osoba
zalogowana, wyboru wersji językowej /własne cookies/
b. celów statystycznych - Google Analytics /zewnętrzne cookies, administrator cookies: Google Inc z
siedzibą w USA/
c. prezentowania reklam dostosowanych do Twoich preferencji  z wykorzystaniem narzędzia internetowej
reklamy - Google AdSense /zewnętrzne cookies, administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA/
d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych - plus.google.com /zewnętrzne cookies, administrator cookies: Google Inc z siedzibą w
USA/
oraz Facebook.com /zewnętrzne cookies, administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub
Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii/
Możesz udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez zmianę
ustawienia swojej przeglądarki.
Informacje o sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Wyłączenie wykorzystywania plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności serwisu nie
będzie działać poprawnie lub przestanie działać.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności i opublikowania nowej.